5. Publiciteit

In oktober 2020 verscheen mijn boek ‘Radioactief afval – Waar laten we het?’, uitgegeven door uitgeverij U2pi, ISBN-978 90 8759 973 7 – NUR 973. In juli 2021 verscheen een tweede druk met correcties en aanvullingen. Het boek is inclusief porto voor € 12,95 te bestellen via de boekhandel of de webshop van de uitgever. Zie pagina ‘Het boek‘ van deze website. De eerste 10 bladzijden van het boek zijn te lezen op de bestelpagina in de webshop. Er is me veel aan gelegen dat deze feiten worden gehoord. Daarom is het boek onder de aandacht gebracht van een aantal groepen.

De eerste daarvan is de officieel verantwoordelijke instantie. Dat was oorspronkelijk de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). In 2020 is de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding van de veiligheid van de eindberging gescheiden van de functie van toezichthouder van de ANVS en overgegaan naar de nieuwe taakgroep Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming onder het ministerie van I en W.

De tweede groep zijn de leden van de Tweede Kamer, die recentelijk in meerderheid voor kernenergie stemden. Daarom stuurde ik mijn boek aan een aantal leden van de vaste Kamercommissies voor I en W en voor Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarop vroeg de vaste Kamercommissie voor EZK om mijn schriftelijke inbreng voor een rondetafelgesprek eind 2020 over de rol van kernenergie.

Toch is ‘het grote publiek’ mijn primaire doelgroep omdat de politiek daar het meest gevoelig voor blijkt. Burgers kunnen door hun stemgedrag invloed hebben. Ze worden te zijner tijd ook geraadpleegd door het Rathenau Instituut. Dat bereidt namelijk in opdracht van het Ministerie van I en W het besluitvormingsproces voor over het langdurig beheer van radioactief afval, waarbij ik gesprekspartner ben.

Ook heb ik regelmatig bijdragen geleverd aan opiniepagina’s van dagbladen en interviews gegeven in de lokale pers en in het magazine van de Vereniging Eigen Huis.

Hierbij roep ik lezers op, via de audiovisuele media te verspreiden dat er geen veilige oplossing bekend is voor ons kernafval.