De schrijver

Hieronder staan voor deze website relevante punten uit mijn CV die eerder niet aan de orde kwamen:

Als afsluiting van mijn studie Elektrotechniek in Delft werkte ik van 1961 tot 1963 aan het laboratorium voor Medische Fysica van de Universiteit van Amsterdam aan de modellering van het spier-zenuwsysteem. Dat gebruikte ik als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit Twente (UT) bij onderzoek naar de mogelijke oorzaken van ongewenste trillingen bij Parkinsonpatiënten (promotie in 1988). Daarna specialiseerde ik me in de methoden voor het bepalen van modellen uit experimenten en het toepassen daarvan, onder andere voor duurzame energie.

Met de Boerderijgroep van de UT discussieerden we over de lange levensduur van radioactief afval en over de noodzaak om de modellen van de Club van Rome te verifiëren door waarnemingen.

Van 1981 tot 1983 was ik voorlichter voor de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie, onder andere bij diverse afdelingen van de PvdA. Vanaf 1982 droeg ik er via de Landelijke werkgroep Milieu en Energie van de PvdA toe bij dat in hun verkiezingsprogramma’s stond dat kernenergie niet zou worden uitgebreid tot er een oplossing voor het radioactieve afval gevonden zou zijn.

Toen de PvdA in 2010 tijdelijk niet meer tegen kernenergie durfde te zijn, werd ik lid van GroenLinks. Daar werkte ik met hun Milieunetwerk aan verkiezingsprogramma’s en was ik medeauteur van een rapport over het energiebeleid van GroenLinks door hun werkgroep Exact.

Voor Milieudefensie was ik lid van de campagneraad Energie en van de kerngroep van afdeling Amersfoort. Verder diende ik mede namens Milieudefensie officiële bezwaren in bij het ministerie van EZK dat Nederland niet voldeed aan de Europese richtlijn voor de eindberging.

OPERA leerde ik kennen door op voordracht van Milieudefensie in 2014 een informatiedag over OPERA bij te wonen. Verder was ik lid van een panel bij een symposium over deelname van het publiek bij de beslissing over de eindberging. Ook nam ik deel aan een OPERA-symposium voor de sectie Kernenergie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Begin 2018 woonde ik de presentatie bij van het eindrapport van OPERA. Daarbij deelde ik een A4 met kritiek uit.